dong phuc tui xach nu ao lop mai hien

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr Tịnh
  • Mr Tịnh

  • Mr Tuấn
  • Mr Tuấn

Hotline

  • 0912.047.020

  • 0363.839.311

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Mẫu hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế

.

 

 CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-------***-------- 

 

HỢP  ĐỒNG KINH TẾ

Về việc mua bán máy móc thiết bị nghề mây tre đan

Số :.........../HDKT

 

- Căn cứ vào Luật thương mại Nước Cộng hòa xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn

- Xét theo nhu cầu và năng lực của các bên.  

        Hôm nay, ngày……tháng……năm 201… Tại DNTN cơ khí Tú Tuấn  chuyên chế tạo, sản xuất cung cấp các loại máy, thiết bị phục vụ ngành thủ công mỹ nghệ mây tre đan xuất khẩu. Địa chỉ: số 265 tổ 40 phố Phan Bá Vành – thành phố Thái Bình. 

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: (Bên mua)    

-   Đại diện:  

-   Địa chỉ:

-   Điện thoại:

-   Số tài khoản:

-   Mã số thuế:

 

CÔNG TY …..

- Ông (Bà):                                      -   Chức vụ:

….

…..

…..

…..

BÊN B: (Bên bán)   

-   Đại diện:  

-   Địa chỉ:

-   Điện thoại:

-   Mã số thuế:

-  Tên tài khoản: 

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ TÚ TUẤN 

- Ông: Hà  Minh Tuấn                   -   Chức vụ:  Giám đốc

Số 265 - tổ 40 - Phố Phan Bá Vành - Thành phố Thái Bình

036.3839311 - DĐ: 0912.047020 - Fax: 036.3643892

1000706164

DNTN cơ khí Tú Tuấn. Số tài khoản 102010001056145. Tại Ngân hàng công thương Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

 

     Sau khi đã bàn bạc thoả thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1 :    NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý đặt  mua của bên B một số máy móc thiết bị phục vụ nghề mây tre đan cụ thể sau:

 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     Đơn vị tính : VNĐ

TT

Tên hàng hóa

Xuất xứ

Kiểu cách

Đvị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

 

Máy tăm tròn - vót tròn tre

Việt Nam (Cơ khí Tú Tuấn)

 

MTT -2012

Máy

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng :

 

Thuế suất GTGT :  10%  Tiền thuế GTGT :

 

Tổng cộng tiền thanh toán :

 

Số tiền viết bằng chữ :

 

Điều 2:     BẢO HÀNH – HỖ TRỢ

-     Chất lượng máy đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật bảo hành 12 tháng kể từ ngày chuyển giao máy móc thiết bị  

-    Trong quá trình sản xuất nếu máy móc trục trặc hoặc xảy ra sự cố bên B có trách nhiệm cử kỹ thuật vào khắc phục sửa chữa trên tinh thần trách nhiệm và hợp tác . Mọi chi phí do bên B chịu .

-      Sau thời gian bảo hành trong quá trình sản xuất nếu máy móc hư hỏng bên B có trách nhiệm sửa chữa cho bên A. Nhưng bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa cho bên B.

Điều 3:    PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ:

-          Thanh toán 100%  bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận (có chứng từ kèm theo)

-          Bên A ứng trước cho bên B số tiền bằng ……. % giá trị hợp đồng (có chứng từ kèm theo) kể từ ngày ký hợp đồng. Số tiền còn lại sẽ thanh toán ngay khi bàn giao máy móc thiết bị và chạy thử .

Điều 4:   THỜI GIAN THỰC HIỆN

-    Thời gian giao máy  …. ngày kể từ ngày bên B nhận đủ tiền đặt cọc tạm ứng sản xuất máy.

* Giao máy: Ngày       tháng       năm 201…  tại  xưởng sản xuất của bên A .

 

Điều 5:   ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc phải thông báo trước cho nhau để bàn bạc và thống nhất cách giải quyết trên tinh thần hợp tác .

Nếu 1 trong 2 bên vi phạm hợp đồng sẽ đưa ra toà án kinh tế giải quyết.

Hợp đồng gồm …. Trang, và 05 điều, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau . Mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN A

………………..

ĐẠI DIỆN BÊN B

CƠ KHÍ TÚ TUẤN